Om oss

-
Palmgren AS sin organisasjon består av sensor i prøvenemd, byggmestere og faglærte tømrere som er spesialiserte innen utskifting av vinduer og dører samt glass- og aluminiumsfasader.
De ansatte kan dokumentere sin komeptanse både gjennom lang erfaring og faglig dyktighet.
Administrasjonen prosjekterer, administrerer og leder prosjektene. Dette gir en forutsigbar og trygg arbeidsflyt med framdrift og resultat som forventet. Palmgren AS sitt mål er å være størst i Norge på utskifting av vinduer og dører.


Palmgren AS har fokus på miljø. Miljø er derfor veiledende i alt vi foretar oss, fra valg av produkter til opprydding, kildesortering og gjennvinning. Ved å skifte vinduer og dører med stort varmetap besørges redusert oppvarmingsbehov, forbedret innemiljø og trivsel.
Palmgren AS stiller miljøkrav til leverandørene. Det stilles krav til blant annet råvareutvinning, produksjon, energieffektivitet, kjemikaliebelastning, miljøriktig behandling og mulighet for gjenvinning.